Dokumenty kosztowe – faktury, rachunki, korekty


Dokumenty kosztowe – faktury, rachunki, korekty

Full Description


Zarządzanie dokumentami w przedsiębiorstwach nie jest łatwe. Elektroniczny wniosek urlopowy, przepływ dokumentów, sporządzanie korespondencji – wszystko to możemy załatwić zdecydowanie szybciej, podejmując decyzję o skorzystaniu z niezawodnego systemu przepływu informacji, proponowanego przez spółkę Suncode. Program działa na zasadzie elektronicznej kancelarii, która zajmuje się porządkowaniem papierów, składaniem zamówień itd. Ofertę przedsiębiorstwa zamieszczono na stronie www.oneclick-workflow.pl/zarzadzanie-dokumentami.html. Spółka jest w stanie zaoferować również usługi doradcy, jak również indywidualne projektowane systemy obiegu informacji.